You are currently viewing Το Υπουργείο Παιδείας εγκαταλείπει και τους ομογενείς μαθητές της Κωνσταντινούπολης

Το Υπουργείο Παιδείας εγκαταλείπει και τους ομογενείς μαθητές της Κωνσταντινούπολης

sofian

Η μη ανταπόκριση του Προγράμματος «Διόφαντος» του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος να τυπώσει τα διδακτικά βιβλία για την Ομογένεια αντιμετωπίστηκε χάρη στην αρωγή των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μεγ. Ρεύματος της Πόλης.

Παρά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης πριν από 9 μήνες, για την εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων μαθηματικών των τάξεων Στ’ δημοτικού και α’,β’,γ’ γυμνασίου εδώ και 9 μήνες, δεν στάθηκε δυνατό να τυπωθούν από το πρόγραμμα «Διόφαντος» που εκτελείτε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών. Τα διδακτικά βιβλία ετοιμάστηκαν, την περίοδο 2011-12, με την συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Οι.Ομ.Κω και διήλθαν την πολυδαίδαλη διαδικασία έγκρισης στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έγκαιρα προέβη στις ενέργειες ενώπιον των υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος όπως φαίνεται και από την παρακάτω επιστολή. Παρά τις πολλαπλές υπομνήσεις δεν έχει υπάρξει απάντηση από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος ενώ η αρμόδια υπηρεσιακή διεύθυνση έχει κάνει φιλότιμες προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος, που δεν αφορά μόνο τα βιβλία μαθηματικών. Η αναφορά στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο του προβλήματος από την Οι.Ομ.Κω είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για να τυπωθούν τα βιβλία στην Πόλη από τον κ. Γ. Παπαλιάρη, Πρόεδρο της Κοινότητας Σταυροδρομίου και Μεγ. Ρεύματος και έχουν γίνει άμεσα όλες οι ενέργειες για την εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων με μέριμνα των αναφερόμενων Κοινοτήτων. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι η Οι.ΟμΚω ποτέ δεν έχει λάβει απάντηση στο ερώτημα: για ποιο λόγο ενώ η Υπ. Απόφαση τον Ιούνιο του 2012 προέβλεπε την εκτύπωση 150 αντιτύπων για τα 10 βιβλία δημοτικού αυτά που παραδόθηκαν στην Οι.Ομ.Κω ήταν το 1/3 δηλαδή 50. Παρακαλούμε δείτε την τελευταία επιστολή που στάλθηκε στον Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας κ., Α. Κυριάζη και έχει κοινοποιηθεί στον κ. Υπουργό Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Προς: κ. Αθανάσιο Κυριαζή

Γενικό Γραμματέα Υπ. Παιδείας

Φαξ: 210 3443027

Κοινοποίηση: α) Καθ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

β) Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. Τμήμα Α’

25/6/2013

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Μη έχοντας λάβει απάντηση στην από 25/1/2013 επιστολή μας, παρά τις υπομνηστικές μας επιστολές στο διάστημα μέχρι σήμερα, με θέμα για την επίσπευση των διαδικασιών εκτύπωσης των διδακτικών βιβλίων για τα Ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, επι-τρέψτε με να σας ενημερώσω για τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου τα ακόλουθα:

Α) τον Ιούνιο του 2012 με Υπουργική Απόφαση είχε ανατεθεί στο ΙΤΥΕ στο πρόγραμμα «Διόφαντος» η εκτύπωση 10 τίτλων διδακτικών βιβλίων (ελληνική γλώσσα, μαθηματικά και ανθολογία) των α’-δ’ τάξεων δημοτικού το καθένα σε 150 αντίτυπα. Τα βιβλία αυτά είναι εγκεκριμένα στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου. Τον Σεπτέμβριο του 2012 μας παραδόθηκαν μόνο 50 (1/3) αντίτυπα από το καθένα και τα οποία έχουν ήδη σταλεί στα Ελληνικά δημοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Επειδή αναμένεται η αύξηση του αριθμού των μαθητών, παρακαλούμε να εξετάσετε τον λόγο της μη παράδοσης των βιβλίων στην πληρότητα τους σε αριθμό αντιτύπων.

Β) Είμαστε σε αναμονή από τον Ιανουάριο 2013 για την εκτύπωση των τεσσάρων τόμων βιβλίων μαθηματικών Στ’ και τριών τάξεων γυ-μνασίου τα οποία επίσης έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου. Επειδή η τελική έγκριση από τις Τουρκικές αρχές διαρκεί αρκετούς μήνες παρακαλούμε την παρέμβαση σας για την εκτύπωση των βιβλίων αυτών για τα οποία επίσης έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες των βιβλίων οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπουν την ευθύνη της μεταφοράς τους την έχει η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και η οποία επωμίζεται το σχετικό κόστος.

. Με εκτίμηση

Νικόλαος Ουζούνογλου                           Μιχαήλ Μαυρόπουλος

Πρόεδρος                                                         Γενικός Γραμματέας

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

88  +    =  96