You are currently viewing Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

 

sae

Του Άγγελου Ασλανίδη, πρώην αντιπροέδρου ΣΑΕ

5/10/2011

Ομάδα Μελέτης για τον Απόδημο Ελληνισμό επιχειρεί να διαβουλευθεί με ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες και τους καλεί να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των κειμένων μας, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, για να βρεθεί μια αρτιότερη προσέγγιση της πολιτικής διαχείρισης στον Απόδημο Ελληνισμό.

Οι παρατηρήσεις, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις μπορούν να αποσταλούν έως τις 31/Δεκεμβρίου/2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση saere@cytanet.com.cy

Έχοντας ως γνώμονα την Συμμετοχική Δημοκρατία ζητούμε από τους ενδιαφερόμενους για τα θέματα Απόδημου Ελληνισμού να καταθέσουν τις απόψεις τους, τις οποίες θα διοχετεύσουμε σε όλους τους συμμετέχοντες στο διάλογο, με στόχο να διαμορφώσουμε από κοινού ένα κείμενο, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της δράσης μας.

Ο Απόδημος Ελληνισμός από αρχαιοτάτων χρόνων συνυπάρχει με τον ένδημο. Το Νεοελληνικό κράτος συνδέεται θεσμικά με τον Α.Ε. μέσω του άρθρου 108 του συντάγματος το οποίο αναφέρει.

Επεξεργασία] Άρθρο 108

1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου Ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την Επικράτεια.

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.

Για την ικανοποίηση της 2ης παραγράφου ψηφίστηκε ο νόμος 3480/2006.

Θεωρούμε όλους τους οργανωμένους φορείς συνεργάτες μας και οποιοδήποτε πρόσωπο θα ήθελε να στηρίξει την προσπάθειά μας.

Η συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης του κειμένου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου δράσης για τον Απόδημο Ελληνισμό έτσι, που να καθορίζει την ακτινωτή συνεργασία με την Ελληνική πολιτεία διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία της κάθε οργάνωσης.

Παράλληλα θα επιδιώξουμε οριζόντιες συνεργασίες ώστε να συμβάλλουμε στην συνοχή μεταξύ των αποδήμων για να φέρουμε στην επιφάνια προβλήματα και προβληματισμούς.

Θα πρέπει να προσδιορίσουμε αρχές στις οποίες να βασίζεται η όλη διαχείριση του Απόδημου Ελληνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την,

α) διαφάνεια

β) συμμετοχή

γ) αποτελεσματικότητα

δ) λόγο-δότηση

ε) συνοχή

Εάν εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας, όπου οι οργανώσεις γίνονται μέτοχοι στις δράσεις, στη διαμόρφωση προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων και αν θεσμοθετηθεί αμοιβαία επικοινωνία με τους διαχειριστές των θεμάτων του Απόδημου Ελληνισμού και με τη συμμετοχή των πολιτών, επιτυγχάνονται οι προαναφερθέντες στόχοι.

Για να διαμορφωθεί κοινή συν-αντίληψη αξιών θα πρέπει να εργαστούμε αναπτύσσοντας την επικουρικότητα, την εταιρική σχέση με αλληλοσεβασμό, τη συμμετοχή, την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας είναι να μετουσιωθεί η διαχείριση των θεμάτων του απόδημου ελληνισμού σε εντελεχή συν-διαχείριση, Ελληνικής Πολιτείας, Σ.Α.Ε., ομοσπονδιών, κοινοτήτων, συλλόγων, και των Ελλήνων πολιτών του κόσμου.

Σκοπός της εντελεχούς συν-διαχείρισης θα είναι να μεταφέρουμε την υλοποίηση των στόχων της Ελληνικής πολιτείας σε περιφερειακά, ομοσπονδιακά, ή συλλογικά όργανα αλλά και να ενσωματώσουμε τους στόχους αυτών των οργάνων στις στρατηγικές επιλογές των υπευθύνων της διαχείρισης των θεμάτων του Απόδημου Ελληνισμού. Άλλωστε οι ομοσπονδίες, οι κοινότητες και οι άλλοι συλλογικοί φορείς είναι εκφράσεις πολιτικής για τον ελληνισμό της διασποράς.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Σ.Α.Ε.)

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού είναι συνταγματικός θεσμός και λειτουργεί στα πλαίσια του νόμου 3480/2006. Άμεσα θα πρέπει ο ΥΦΥΠΕΞ να προβεί σε διαδικασίες έκδοσης, όπως προβλέπει ο νόμος, προεδρικού διατάγματος που αφορά στην εκπροσώπηση των μελών στο ΣΑΕ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ανοίξει διάλογος με τις οργανώσεις της διασποράς.

Εκτιμώντας τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων σε θέματα απόδημου ελληνισμού θα λέγαμε ότι όλοι εργάστηκαν στα πλαίσια του νόμου ικανοποιώντας τον εισηγητικό και γνωμοδοτικό ρόλο τους.

Με την οικονομική κρίση και την αναγκαστική παράταση του χρόνου των εκλογών το Σ.Α.Ε. γίνεται πιο ευάλωτο σε μη καλοπροαίρετες κριτικές.

Το Σ.Α.Ε. ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό μόνο όργανο της ελληνικής πολιτείας έχει περιορισμένους ορίζοντες δράσεις, οι απόψεις τις οποίες καταθέτει κάθε φορά δεν απαντιούνται από την ελληνική κυβέρνηση με αποτέλεσμα να απαξιώνεται ως θεσμός. Η μη επαρκής ενημέρωση της βάσης του και η μη ενασχόλησή του με θέματα της καθημερινότητας των πολιτών της ελληνικής διασποράς το καθιστούν ανύπαρκτο. Ο τρόπος εκπροσώπησης των αποδήμων ελλήνων στο Σ.Α.Ε. δημιουργεί δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται ως έλλειμμα πολιτικής των εκλεγμένων μελών του οργάνου τα οποία καθιστά συλλήβδην ανεπαρκή.

Τα μέλη του προεδρείου του Σ.Α.Ε. θα πρέπει να προβούν σε αυτοκριτική του έργου τους και να θέσουν τον νόμο στην τράπεζα του διαλόγου, αφού αμφισβητήσουν την αποτελεσματικότητά του, μέσα από αυτόν το διάλογο θα εντοπίσει και τις δικές τους αδυναμίες.

Παρ-όλες τις νοσηρότητες που παρουσιάζει το Σ.Α.Ε. από της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα έχει να επιδείξει σημαντικό έργο το οποίο θα πρέπει να προβάλει, αποσιωπώντας με αυτόν τον τρόπο κακόβουλες κριτικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε

1) Τη δημιουργία των Ιατρικών Κέντρων στις χώρες Μαύρης Θάλασσας.

2) Την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας για τους έλληνες της παρευξείνιας διασποράς με διάφορα προγράμματα.

3) Κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, νέων από ολόκληρο τον κόσμο.

4) Τη δημιουργία δικτύου Νέων.

5) Τη συγκρότηση του δικτύου των επιχειρηματιών.

6) Τη συγκρότηση του δικτύου των επιστημόνων.

7) Τη συγκρότηση του δικτύου των εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στις χώρες φιλοξενίας .

8) Τη συγκρότηση του δικτύου των εκλεγμένων σε κοινοβούλια ξένων χωρών.

9) Τη συγκρότηση του δικτύου γυναικών.

10) Τη δημιουργία του δικτύου των ανθρώπων του πολιτισμού.

11) Συμμετείχε οργανωμένα στους αθλητικούς αγώνες της ΕΛΛΗΝΙΑΔΑΣ οι οποίοι διοργανώθηκαν στην Θεσσαλονίκη.

12) Ο πρόεδρος του Σ.Α.Ε. κος Άντριου Άθενς έκανε παραστάσεις υπέρ των Ελλήνων της Γεωργίας και για το έργο του τιμήθηκε από την Κυβέρνηση της Γεωργίας.

13) Οι Έλληνες της παρευξείνιας διασποράς βοηθήθηκαν ποικιλόμορφα από το Σ.Α.Ε.

14) Επίσης βοηθήθηκαν από το Σ.Α.Ε. διάφορες οικογένειες στη Λ. Αμερική, Αφρική και αλλού.

15) Το Σ.Α.Ε. είχε συνεργασία με το παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών.

16) Με παρεμβάσεις του περιφερειάρχη του Σ.Α.Ε. χωρών πρώην ΕΣΣΔ λειτούργησε ύστερα από 89 χρόνια το μοναστήρι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ στην Τραπεζούντα του Πόντου.

17) Το Σ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ διοργάνωσε συνέδρια για τους παλιννοστούντες Έλληνες, από χώρες τις πρώην ΕΣΣΔ και υποστήριξε τις απόψεις τους για την ψήφιση του Νόμου 2790/2000.

18) Συγκρότηση ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΩΝ.

19) Συγκροτήθηκε το δίκτυο των ΜΜΕ.

20) Γίνανε δεκάδες συσκέψεις για τη διαμόρφωση του νόμου 3480/2006.

Όλοι οι πιο πάνω φορείς ,τα περιφερειακά Σ.Α.Ε., το προεδρείο Σ.Α.Ε., αλλά και δεκάδες οργανώσεις κάνανε πληθώρα εισηγήσεων τις οποίες η ελληνική δημοκρατία έχει ακόμη αναπάντητες, όπως αναπάντητες έχει και τις ετήσιες εκθέσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύνολο ενεργών πολιτών οι οποίοι να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών για τον ελληνισμό της διασποράς. Ένας τρόπος συμμετοχής, εκτός των ήδη υπαρχόντων φορέων, είναι όλα τα δίκτυα που προαναφέραμε και τα οποία συγκροτήθηκαν επί Γρηγόρη Νιότη και πολύ σοφά αξιοποιώντας αυτή την παράμετρο ο σημερινός Α¨ Αντιπρόεδρος της βουλής κος Γρηγόρης Νιότης στήριξε την διδακτορική του διατριβή.

Τα θεματικά δίκτυα ήταν άξονες γύρω από τους οποίους επικεντρώνονταν το κοινό αντίστοιχο ενδιαφέρον ελλήνων πολιτών οι οποίοι από τη μια συνεργαζόταν με ομόλογους φορείς στην Ελλάδα και από την άλλη υπήρχε συνεργασία των αποδήμων μεταξύ τους που κατοικούσαν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Η ανάπτυξη δικτύων δημιουργεί προϋποθέσεις διεύρυνσης της οργανωμένης βάσης και της συμμετοχής, μειώνοντας έτσι το δημοκρατικό έλλειμμα. Εάν όλα αυτά συνδυαστούν με την επικουρικότητα και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικής θα έχουμε πετύχει την συνοχή πολιτών εντός των ομάδων (δικτύων) δράσης και σε συνεργασία με τους διαχειριστές των θεμάτων του Απόδημου Ελληνισμού την συνοχή των ομάδων μεταξύ τους.

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Το σύμφωνο των ομοσπονδιών είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη σύσκεψη των προέδρων των ομοσπονδιών κάθε χώρας για υλοποίηση κοινών στόχων με το αντίστοιχο περιφερειακό Σ.Α.Ε. ενδεικτικά αναφέρουμε κοινοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι ( η ελληνομάθεια-ελληνική παιδεία, προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, ίδρυση φορέων κοινής ωφελείας ….).

Υπογράφοντας το σύμφωνο οι ομοσπονδίες είναι υπόχρεες κάθε χρόνο να προωθούν μία τουλάχιστον δράση. Για την υλοποίηση των δράσεων οι ομοσπονδίες θα είναι υπόχρεές να κινητοποιούν πολιτικά τους φορείς τους. Για να είναι αποτελεσματική η δράση θα πρέπει με την πολιτική κινητοποίηση να ακολουθήσουν συγκεκριμένες αποκρίσεις από πλευράς Γ.Γ.Α.Ε. και χρηματοδότηση.

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η διαχείριση των αποδήμων θα πρέπει να διαρθρώνεται σε μια οριζόντια συνεργασία με την ανάπτυξη των δικτύων ή άλλως πως. Η εξέλιξη αυτή θα ευνοήσει τον σχηματισμό δικτύων, κατά το πλείστον αυτοχρηματοδοτούμενων, που θα δραστηριοποιούνται σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης έργα κοινής ωφελείας γύρω από τα οποία θα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον κοινού, θα καλλιεργήσουν τη συμμετοχή και τη συνοχή στον ελληνισμό της διασποράς.

Για να υλοποιηθεί το όραμα της Συμμετοχικής Δημοκρατίας θα πρέπει οι Έλληνες της Διασποράς να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια των οργανισμών που ασχολούνται με αυτούς όπως, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΤ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΟ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΟΜΟΓΕΝΙΑΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.

Στους Δήμους και στις Περιφέρειες, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν Συμβούλια Ελληνικής Διασποράς.

Η αλληλεγγύη και η κοινωνική πολιτική του Σ.Α.Ε. επέδρασαν θετικά για το Σ.Α.Ε., σ’ αυτούς που συνεισέφεραν και στάθηκαν αλληλέγγυοι στους Έλληνες των χωρών που το βιοτικό τους επίπεδο ήταν και είναι πολύ χαμηλό είτε σε θέματα υγείας, είτε ρουχισμού, είτε οι δαπάνες που γίνονταν κάθε φορά για την διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και πολιτισμού. Οι αποδεχόμενοι την εκάστοτε προσφορά ήσαν και είναι ακόμη ευγνώμονες στο θεσμό του Σ.Α.Ε.

Η εκλογή του Ιβάν Σαββίδη ως Συντονιστή του Σ.Α.Ε. των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ ήταν ευλογία γι’ αυτούς, διότι ως γνήσιος πατριώτης, στάθηκε δίπλα από κάθε φορέα ενισχύοντάς τον οικονομικά. Επίσης ενίσχυσε οικονομικά δεινοπαθούντες ομογενείς, πρόσφερε το ποσό των 200.000 ευρώ για τους πυροπαθείς της Πελοποννήσου, οπωσδήποτε το φιλάνθρωπο έργο του Ιβάν δεν μπορεί να μας είναι γνωστό σε όλες του τις διαστάσεις.

Στους Έλληνες της διασποράς δεν δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρουν, όσο αυτοί θα ήθελαν.

Το μέγιστο πρόβλημα είναι η κοινωνική συνοχή και η συσπείρωσή τους γύρω από το Σ.Α.Ε. Αυτή φαίνεται διακριτά στις περιφέρειες Ευρώπης και Η.Π.Α και λιγότερο στον Καναδά και Αυστραλία. Γενικά οι περιφέρειες χρειάζεται να εμπλέκονται σε πολύ-επίπεδες συνεργασίες του Σ.Α.Ε., των ομοσπονδιών, των ελληνικών κοινοτήτων, των Συλλόγων, των πολιτών και της εκκλησίας.

Η συνεργασία με την εκκλησία θα έπρεπε να επιδιωχθεί ως μια στρατηγική υψίστης εθνικής σημασίας, για να σφυρηλατηθεί περεταίρω η συνοχή των αποδήμων ελλήνων.

Η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να ενισχύεται και να στηρίζεται με κοινές δράσεις, όπως, αδελφοποιήσεις διαφόρων φορέων τριγωνικές ή πολυγωνικές συνεργασίες, σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, ανθρωπιστικά θέματα. Η πολύ-επίπεδη συνεργασία ΓΓΑΕ-ΣΑΕ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ θα μπορούσε να παράγει καινοτόμες πολιτικές μεταφέροντας επιχειρηματικότητα και τεχνογνωσία στην αλλοδαπή και τουριστικά πακέτα για την Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ομάδα μελέτης για τον Απόδημο Ελληνισμό δεσμεύεται να καταγράψει προγράμματα για την υλοποίηση μιας πολύ-επίπεδης διαχείρισης για τον Ελληνισμό της διασποράς. Μέσα από τα προγράμματα θα ενθαρρύνει φορείς να συμμετέχουν, παίρνοντας πρωτοβουλίες. Για το σκοπό αυτό θα προτείνει οργανωτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη αξιολόγηση της καλλιέργειας της συνοχής, στη διαχείριση των θεμάτων του Απόδημου Ελληνισμού.

Η ομάδα μελέτης εισηγείται παράλληλα με τον κάθετο, προς το εθνικό κέντρο, τρόπο διαχείρισης να αναπτυχθεί και ο οριζόντιος τρόπος, μέσα από ένα κοινωνικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν φορείς και πολίτες, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή πολιτών σε οργανώσεις ,να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν δίκτυα, τα οποία θα λειτουργήσουν επικουρικά ως προς το συνολικό έργο αλλά και τοπικά διότι θα έχουν επαφή με τους πολίτες που τα συγκροτούν και επιπροσθέτως θα βρίσκονται κοντά σ’ αυτούς. Τα δίκτυα θα διευκολύνουν στη συνεχή αξιολόγηση των διαφόρων πρωτοβουλιών .

Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα Διαχειριστικό-Δοιηκητικό και Χρηματοδοτικό όργανο για τη στήριξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Η ομάδα δεσμεύεται να διερευνήσει κατά πόσο η πολύ-επίπεδη διαχείριση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκό ταμείο συνοχής ή από αλλού και να βρει αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών για διάφορες συνεργασίες κοινού ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε,

1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ σε συνεργασία με Βρετανούς και Ιταλούς (διότι οι Βρετανοί διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 και οι Ιταλοί έχουν πολλούς μετανάστες).

2)ΠΟΛΙΠΟΛΥΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ με πολλές συνιστώσες όπως, ιστορία, εμπόριο, μεταναστευτικά ρεύματα, κοινά πολιτιστικά στοιχεία κ.λ.π.

3)ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

4)ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΛΟΥ.

Προφανώς για τη δημιουργία μιας επιτυχούς πολύ-επίπεδης αναπτυξιακής πολιτικής χρειάζεται η συνεργασία πανεπιστημίων, υπουργείων, εδρών ελληνικών σπουδών(δημιουργία δικτύου), επιχειρηματιών (δημιουργία δικτύου), ανθρώπων του πολιτισμού(δημιουργία δικτύου), κοινοτήτων, Δίκτυο Νεολαίας, επιστημόνων(δημιουργία δικτύου), Τοπική Αυτοδιοίκηση(δίκτυο αιρετών)κλπ. Φυσικά η αρωγή της ΓΓΑΕ είναι αναγκαία.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3840/2006

Ο Νόμος αναβαθμίζει το ρόλο του Σ.Α.Ε. αλλά δεν προσδίδει σε αυτόν την αντίστοιχη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η εκλογική βάση δεν έχει την επάρκεια να εκλέγει συμβούλους τις Ελληνικής πολιτείας, εάν αυτοί δεν πλαισιωθούν από ειδικούς οι οποίοι να τεκμηριώνουν τις εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις τους.

Ο μη καταρτισμός σε σώμα των Συντονιστικών Περιφερειακών Συμβουλίων, και η διαχείριση του προϋπολογισμού μόνο από τον Συντονιστή της περιφέρειας ουσιαστικά καταργεί την συλλογικότητα και ως συμβούλιο δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις πολιτικές δυνατότητες του περιφερειάρχη.

Χρειάζεται να ευρεθεί τρόπος, ώστε ο αρμόδιος υπουργός για θέματα απόδημου ελληνισμού να απαντά στα ζητήματα που κατατίθενται σε αυτόν από το προεδρείο Σ.ΕΑ.Ε.

Το προεδρείο Σ.Α.Ε. θα πρέπει να καταθέτει τα θέματά του και στη βουλή και να προσπαθεί να παίρνει απαντήσεις έμμεσα από βουλευτές, με επερωτήσεις που θα γίνονται από τους ίδιους τους βουλευτές προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Ως απότοκο της ίδρυσης του Σ.Α.Ε. σχηματίσθηκε μια επιτροπή ακροάσεων των αποδήμων ελλήνων η οποία ονομάζεται ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΚΟΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. Εισηγούμαστε σε αυτήν την επιτροπή όταν συνεδριάζει να μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του προεδρείου Σ.Α.Ε., με δικαίωμα λόγου.

Να θεσμοθετηθεί δίαυλος επικοινωνίας προεδρείου Σ.Α.Ε. με τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τον Απόδημο Ελληνισμό.

Να περιγραφούν οι ρόλοι του Σ.Α.Ε. ( εισηγητικός, γνωμοδοτικός, βοηθητικός, διεκδικητικός ).

Να περιγραφούν τα καθήκοντα των μελών του προεδρείου Σ.Α.Ε.

Να δημιουργηθούν δύο θέσεις αναπληρωτών προέδρων, για να ενισχυθούν οι συνεργασίες μεταξύ των περιφερειών. Ο ένας να αναλάβει τις περιφέρειες Ευρώπης, χωρών πρώην ΕΣΣΔ, Αφρικής και ο άλλος τις περιφέρειες ΗΠΑ, Καναδά, Ωκεανίας, Λ. Αμερικής.

Να προβλέπεται στο νόμο 3480/2006 η έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο να προβλέπει πως πρέπει να λειτουργεί το Σ.Α.Ε. για να ικανοποιούνται οι συνιστώσες του άρθρου 108, 1, του Συντάγματος.

Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΕ

Για να λειτουργήσει το Σ.Α.Ε και να φέρει σε πέρας αυτό το πλούσιο έργο χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες εθελοντικής εργασίας από όλα τα εκλεγμένα μέλη στα θεσμικά όργανα του ΣΑΕ, γι’ αυτό θα πρέπει οι κριτικές να είναι καλοπροαίρετες και να γίνονται με σεμνότητα. Εκφράσεις λαϊκίστικες, όπως, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ, ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ, ΣΑΕΡΙΤΣΙΔΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΟ ΣΑΕ, ΤΟ ΣΑΕ ΣΠΑΤΑΛΑ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΙ΄ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΑΕ; ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΣΑΕ (ερωτά και απαντά ίδιος),ΚΑΤΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΑΕ, είναι χωρίς επιχειρηματολογία και χωρίς προτάσεις για τα περαιτέρω, επομένως με πολύ επιείκεια θα λέγαμε ότι είναι ανεύθυνες.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πλειονότητα των ελλήνων είναι και παραμένει ανημέρωτη διότι το Σ.Α.Ε. δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να ενημερώνει τον Ελληνικό λαό αλλά μόνο τους απόδημους και αυτούς σύμφωνα πάντοτε με τις διαθέσεις της ΕΡΤ. Όταν δε συνέβαινε κάποιο γεγονός την μερίδα του λέοντος την είχε ασφαλώς κάποιος βουλευτής ή υπουργός ή άρχων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμη πρωθυπουργοί ή αρχηγοί κομμάτων.

Προσερχόμενοι στις ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ή ΦΙΕΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ κάποιοι σήμερα, το 80% του χρόνου μας δινόταν σε τελετουργίες και μόνο το 20% στους απόδημους να εκφράσουν συνοπτικά απόψεις και να καταθέσουν τα προβλήματά τους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις πρώτες συνελεύσεις είχαμε σημαντικές συναντήσεις με Ειδικούς και Γενικούς Γραμματείς διαφόρων υπουργείων, ή ακόμη και με υφυπουργούς.

Επίσης καταξιωμένοι υπουργοί αντικαθίσταντο με άλλους και στα εκλεγμένα όργανα του Σ.Α.Ε. επιβαλλόταν νέοι στρατηγικοί στόχοι εγκαταλείποντας τελείως το έργο το οποίο είχε προηγηθεί, διότι το Σ.Α.Ε. ήταν και είναι χαλιναγωγημένο από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Επίσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα έμεινε ακέφαλη η ΓΓΑΕ ή δεν υπήρχε άμεσα καθ’ ύλη αρμόδιος υφυπουργός, έτσι αδρανούσαν τα πάντα.

Ουσιαστικά ο κάθε υπουργός από-δομούσε το έργο του προηγούμενου υπουργού για να αναδείξει το δικό του έργο, το οποίο τις περισσότερες φορές ήταν επανάληψη του ίδιου σεναρίου, και μάλιστα χειρότερο από το πρώτο. Με την αποδόμηση του έργου του προηγούμενου υπουργού από-δομούσαν και το έργο του Σ.Α.Ε. Με αυτό τον τρόπο χανόταν πολύτιμος χρόνος και χρήμα.

Η προσπάθεια από-δόμησης του θεσμού είναι εμφανής διότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η παρούσα κυβέρνηση ξέχασε να διορίσει αρμόδιο υφυπουργό και διευθυντή στη ΓΓΑΕ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κανένα κόμμα δεν έχει κάνει επερώτηση στη Βουλή για το εν-λόγω θέμα, ενώ η Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής συνερχόταν κανονικά, χωρίς καμιά δυνατότητα ή διάθεση παρέμβασης, μάλλον θα στηρίζανε ψυχολογικά τους Απόδημους Έλληνες.

Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα ,όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε γιατί δεν απαντούσαν οι αρμόδιοι υπουργοί σε αιτήματά μας( Διότι προφανώς δεν υπήρχαν χρήματα για παρόμοιες δαπάνες).

Η Ελληνική Κυβέρνηση, Βουλή και άλλοι ουδέποτε ζήτησαν οποιαδήποτε γνωμοδότηση από το Σ.Α.Ε. τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη το Σ.Α.Ε ουδέποτε διεκδίκησε οποιεσδήποτε απαντήσεις από τους αρμόδιους σε ζητήματα που τους είχε θέσει, ούτε γνωρίζει πώς πρέπει να ασκήσει τον διεκδικητικό του ρόλο.

Γενικά ο ρόλος και η αποστολή του θεσμού του Σ.Α.Ε. είναι υψηλών προδιαγραφών, οι εκλεγμένοι δεν είναι ειδικοί επί παντός επιστητού γι’ αυτό θα έπρεπε ο θεσμός να στηριχθεί από ειδικούς συμβούλους για να πετύχουν τα μέλη του προεδρείου την αποστολή τους.

Ακούγεται ότι πολλά θα αλλάξουν για το Σ.Α.Ε., ως τότε οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνούν και το όνειρο παραμένει ανεκπλήρωτο. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι θα πάμε σε μια αναβάθμιση του θεσμού όπου η Ελληνική Πολιτεία θα διαχειρίζεται με σοβαρότητα τα θέματα του Ελληνισμού της διασποράς.

Ενθυμούμαστε, ότι για να συνταχθεί ένα ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗ Σ,επί Γρηγόρη Νιότη, χρειάστηκαν πολλές συνεδριάσεις. Το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε ο υφυπουργός, ούτε φυσικά οι σχεδιασμοί αυτού εφαρμόστηκαν όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Όλα αυτά συμβαίνανε και θα συμβαίνουν εάν ο νομοθέτης δεν αλλάξει τον θεσμό και από ένα χαλιναγωγημένο Σ.Α.Ε. δεν πάμε σ’ ένα χειραφετημένο Σ.Α.Ε.

ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πολλές και άσκοπες συνεδριάσεις γίνανε στα περιφερειακά συντονιστικά συμβούλια, στο προεδρείο Σ.Α.Ε., σε κοινότητες, συλλόγους, ομοσπονδίες για το θέμα της ψήφου των αποδήμων πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπάρχουν αποφάσεις Τακτικών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε., και ψηφίσματα από όλους σχεδόν τους ομογενειακούς μας φορείς ανά τον κόσμο.

Παρ’ όλο ότι το σύνταγμα επιτρέπει την ψήφο από τον τόπο κατοικίας του Έλληνα της διασποράς δεν αποφασίζουν οι σοφοί της Ελλάδας. Δεν θέλουν τη διεύρυνση της εκλογικής βάσης ή αδιαφορούν γι’ αυτήν. Πιστεύουμε ότι επειδή η πολιτική της κάθε κυβέρνησης για τον Ελληνισμό της διασποράς είναι ελλειμματική, και δεν μεριμνά επαρκώς γι’ αυτούς ως ορίζει το άρθρο 108 του Συντάγματος, γι’ αυτό δεν επιθυμούν η εκάστοτε κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό.

Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι η Ελληνική πολιτεία δεν είναι συνεπής προς τον εαυτόν της. Επί δε της ουσίας δεν ξέρει τι αναζητεί από τον Ελληνισμό της διασποράς.

Εμείς οι Έλληνες της Διασποράς θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο της ανασυγκρότησής μας χωρίς να βλάψουμε το κοινό εθνικό μας συμφέρον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διεθνής οικονομική κρίση και στο οικονομικό αδιέξοδο που περιήλθε η ελληνική κυβέρνηση έφερε σε απόγνωση το Συμβούλιο Απόδημου ελληνισμού αλλά και όλες τις οργανώσεις των αποδήμων μας σ’ ολόκληρο τον κόσμο, διότι σταμάτησε κάθε πηγή χρηματοδότησης προς αυτές από πλευράς ελληνικής πολιτείας .

Το προεδρείο του Σ.Α.Ε βρέθηκε προ οικονομικού αδιεξόδου και ανέβαλε την Τακτική του Συνέλευση του Δεκ. του2010 για τον επόμενο χρόνο αλλά, δεν υπάρχει προοπτική ότι τα οικονομικά της χώρας μας θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση της εντός του 2011. Το κόστος της Τακτικής Συνέλευσης και των περιφερειακών, που πρέπει να προηγηθούν θα κοστίσουν στο ελληνικό δημόσιο περίπου 4 εκ. ευρώ. Η Κυβέρνηση μόνο πολιτικό κόστος θα είχε από ένα τέτοιο εγχείρημα, διότι η πολιτική για τον απόδημο ελληνισμό υλοποιείται στο ελάχιστο, έτσι οι απόδημοι δεν θα είχαν κάτι καλό να πουν. Επί πλέον δεν αιτιολογούνται παρόμοιας φύσης έξοδα όταν μειώνονται συντάξεις, μισθοί, καταργούνται επιδόματα, αυξήθηκαν οι φόροι, το Φ.Π.Α κ.λ.π.

Ο νόμος 3480/2006 δεν προνοεί άλλου είδους χρηματοδότηση για το Σ.Α.Ε. εκτός αυτής της ελληνικής κυβέρνησης. Ο θεσμός του Σ.Α.Ε. είναι συνταγματικός, λειτουργεί βάση νόμου ο οποίος αναφέρει για αναβολή ενός έτους όσον αφορά την τακτική συνέλευση του. Εάν το 2011 δεν πραγματοποιηθεί η Τ.Σ. τα ήδη υπάρχοντα εκλεγμένα όργανα δεν θα υφίστανται, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε χαοτικές σχέσεις ενδήμων- αποδήμων.

Για να λειτουργήσει το Σ.Α.Ε. αλλά και για να ζωντανέψουν οι οργανώσεις μας πρέπει να σκεφθούμε τρόπους χρηματοδότησης μέσα από την καθημερινή μας ενασχόληση. Ανά-στοχαζόμενοι την μέχρι σήμερα πορεία του Σ.Α.Ε. θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης και λειτουργίας του θεσμού έτσι να απογαλακτισθεί από την ελληνική κυβέρνηση οικονομικά και να χειραφετηθεί παράλληλα στον τρόπο που θα ενεργεί ώστε να λειτουργήσει με επικουρικότητα προς τις οργανώσεις του και προς τους απόδημους έλληνες αλλά και προς την ελληνική πολιτεία, όπως άλλωστε είναι οι σκοποί και στόχοι του.

Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει τον απόδημο ελληνισμό; Η απάντηση είναι ασφαλώς θετική. Εισηγούμαστε ενδεικτικά τα παρακάτω.

1)Αλλαγή του Νόμου 3480/2006 ώστε να μπορεί να αναζητεί πόρους.

2)Να θεσμοθετηθεί ειδικός φόρος στα διαβατήρια τα οποία εκδίδονται με μέριμνα των προξενικών αρχών κάθε χώρας, προς όφελος του Σ.Α.Ε. και τα ποσά να κατατίθενται σε ειδικό ταμείο.

3)Να θεσμοθετηθούν δράσεις για το Σ.Α.Ε.

Οι απόδημοι έλληνες θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες για την αυτοχρηματοδότηση τους μια από αυτές θα μπορούσε να είναι Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

1. Η ΚΑΡΤΑ

Η Κάρτα του Ελληνισμού της Διασποράς είναι μια συνηθισμένη τραπεζική προπληρωτέα κάρτα (Prepaid Card) ή χρεωστική κάρτα, ή πιστωτική.

Πέραν των τραπεζικών συναλλαγών και μετά από σημαντικό αριθμό εγγραφών η κάρτα θα λειτουργεί και ως εκπτωτική. Οι εκπτώσεις που θα πετυχαίνουμε με τη χρήση της κάρτας θα κατατίθενται σε ένα κεντρικό λογαριασμό και θα κατανέμονται στους κατόχους της κάρτας, στις οργανώσεις και στον φορέα διαχείρισης της κάρτας Ελληνισμού της διασποράς με ποσοστό 34% – 30% – 36% αντίστοιχα. Από το ποσοστό του 36% ο Φορέας Διαχείρισης της Κάρτας μπορεί να δαπανά για λειτουργικά έξοδα μέχρι και 22%. Το υπόλοιπο 14% κατατίθεται σε ειδικό ταμείο και διατίθεται για αναπτυξιακά έργα προς όφελος του Απόδημου Ελληνισμού. Στο ειδικό αυτό ταμείο θα κατατίθενται και ποσά από άλλες δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης

2. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Ο Φορέας της Διαχείρισης της κάρτας του Ελληνισμού της Διασποράς είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του οποίου οι εταίροι είναι φορείς των Ελλήνων της Διασποράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Εταίρους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την Γενική Συνέλευση:

Ο.Ε.Κ. Ευρώπης

Ομοσπονδίες Εθνικοτοπικών Συλλόγων

Σύνδεσμοι Γονέων

ΠΟΜΑΚ Ευρώπης

ΙΑΜΠΕ Κύπρος

Περιφερειακά ΣΑΕ

Προεδρείο ΣΑΕ

Μεγάλες Κοινότητες

Εμπορικά Επιμελητήρια

Εκκλησία

Άλλες οργανώσεις

3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Εταιρικό κεφάλαιο είναι 300,000 ευρώ που αναλογεί σε 50 ισόποσα μερίδια των 6,000 ευρώ. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει με ένα έως δυο μερίδια το πολύ ή/ και μέρος αυτών.

Με την καταβολή των 6, 000 ευρώ, κάθε φορέας μπορεί να παρακρατήσει 1200 χορηγικές κάρτες τις οποίες θα διαθέσει στα μελή και φίλους εξασφαλίζοντας χορηγίες εξ 60 ευρώ για κάθε κάρτα. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται από τον Φορέα Διαχείρισης στο όνομα του οποίου θα κατατίθενται και τα 60 ευρώ.. Το ποσό των 60 ευρώ θα κατανέμεται στον Εταίρο που πήρε τη χορηγία και θα ανέρχεται στο 30% των 60 ευρώ. Το 23% θα χρησιμοποιείται για λειτουργικά έξοδα και το 47 % θα κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο για έργα στον Απόδημο Ελληνισμό.

4. ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Στο Ειδικό Ταμείο κατατίθενται ποσά από τις χορηγικές κάρτες, από τις εκπτώσεις που πετυχαίνουν οι κάτοχοι της κάρτας και από άλλες δραστηριότητες των διαχειριστών της κάρτας.

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για την παιδεία των Ελλήνων της διασποράς, για τη διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού, για την αρωγή δεινοπαθούντων, για κοινωνικό έργο………

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει προϋπολογισμούς του ταμείου στη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει για την κατανομή των δαπανών.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Αφού εγγράψουμε 24,000 χορηγούς θα αναζητήσουμε εκπτώσεις από Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και αλλού όπου κατοικούν αρκετοί Έλληνες της διασποράς. Η τοποθέτηση των μελών χορηγών θα είναι δενδροειδής έτσι ώστε ο κάθε ένας να δίνει προμήθεια στον προηγούμενο και θα λαμβάνει προμήθεια από τον επόμενο. Έτσι ο εταίρος θα παίρνει τελικά το 30%, ο κάτοχος της Κάρτας 34% και ο Κεντρικός Φορέας 36% (22% για λειτουργικά έξοδα και 14% για το ειδικό ταμείο).

6. ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ο Έτος : Από την έναρξη της λειτουργίας της Κάρτας και με τη προϋπόθεση ότι θα εγγράφουν 60,000 χρήστες της Κάρτας, οι καταθέσεις στο ειδικό ταμείο θα ανέρχονται στα 1,692,000 ευρώ.

2ο Έτος : Η Κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως εκπτωτική. Εάν οι χρήστες της κάρτας την χρησιμοποιήσουν για αγορές 3,600 ευρώ ετησίως και έχουν έκπτωση 10% κατά μέσο όρο τότε οι εισπράξεις μας θα ανέλθουν στα 21,600,000 ευρώ από αυτά το 66% θα επιστραφεί σε φορείς και κατόχους της κάρτας,το20% για έξοδα το14% για το Ειδικό Ταμείο. Τέλος του 2ου έτους στο Ειδικό Ταμείο περίπου 6,000,000 ευρώ.

3ο-4ο Έτος. Τέλος του 2ου έτους θα έχουμε 120,000 χορηγούς εάν όλοι αυτοί κάνουν χρήση της κάρτας στο Ειδικό Ταμείο θα καταθέσουμε περίπου 16.000.000 ευρώ.

7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

Όταν ο χορηγός ολοκληρώσει τον κύκλο της εκπτωτικής διαδικασίας θα εισπράξει συνολικά περίπου 560 ευρώ δηλαδή θα έχει κέρδος 500 ευρώ από την συμμέτοχη του ως απλού χορηγού. Εάν θέλει μπορεί να αναβαθμιστεί σε «Χάλκινο Χορηγό” με 180 ευρώ χορηγία. Τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του 2ου κύκλου θα εισπράξει συνολικά 1200 ευρώ οπότε μπορεί να εγγραφεί ως «Αργυρός Χορηγός» με 540 ευρώ χορηγία. Με την ολοκλήρωση θα εισπράξει 4800 ευρώ και εάν επιθυμεί εγγράφεται ως «Χρυσός Χορηγός» με χορηγία 2,400 ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εισπράξει συνολικά 18,000 ευρώ. Υπάρχει δε η δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε «Αδαμάντινο Χορηγό» με την προϋπόθεση της χορηγίας των 24,000 ευρώ η ολοκλήρωση της οποίας αργεί αλλά το ποσό που θα εισπράξει ανέχεται σε 240,000 ευρώ. Και το τελευταίο στάδιο ο «Μέγας Χορηγός» με χορηγία του ύψους των 60,000 ευρώ το ποσό δε που θα εισπράξει ξεπερνά τις 600,000 ευρώ.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Χρειαζόμαστε τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό και την παρουσίαση με Η.Υ.

MARKETING PLAN

Στρατηγική

Τακτική

Τεχνική Παρουσίασης

. Πολιτική Αναζήτησης εκπτώσεων

Όλα τα πιο πάνω θα αναπτυχθούν εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή.

9. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΠΟΡΑΣ

Για τους κατόχους της Κάρτας ο ΟΠΑΠ μπορεί να σχεδιάσει στο Διαδίκτυο τα παιγνίδια του και να λειτουργήσει σαν «ΟΠΑΠ Ελληνισμού της Διασποράς», όπως λειτουργεί «ΟΠΑΠ της Κύπρου». Πιστεύουμε ότι οι προσδοκίες θα ξεπεραστούν κατά πολύ μετά από ένα τέτοιο εγχείρημα.

Το Κρατικό Λαχείο θα μπορεί να εκδώσει αριθμό λαχνών για τον Απόδημο Ελληνισμό. Αυτά θα αγοράζονται με την Κάρτα ηλεκτρονικά και οι καθαρές εισπράξεις θα διατίθενται για έργα κα δράσεις προς όφελος του Απόδημου Ελληνισμού.

Το Εθνικό Λαχείο θα μπορεί να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο και ίσως κι το Λαϊκό Λαχείο.

Επενδύσεις προς όφελος των Ελλήνων της Διασποράς σε Τουριστικά Χωριά.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι κάτοχοι της Κάρτας, με μικροποσά, σε ομάδες θα μπορούν να επιδιώκουν μέσω της κάρτας να συμμετέχουν σε ομαδικά σχέδια Ασφαλιστικών Εταιρειών.

11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με την Κάρτα του Ελληνισμού της Διασποράς μπορούμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη της επικουρικότητας στις προσπάθειες που κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση για διατήρηση του Ελληνισμού στο αλλογενές περιβάλλον. Επίσης η σημαντική ωφελιμότητα των συμμετεχόντων είναι προφανής. Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της συνοχής μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς αλλά και μεταξύ των Αποδήμων και των Φορέων τους. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις οποίες θα εργάζονται Έλληνες της Διασποράς. Αν ανά-στοχαστούμε τη περίοδο 1983-2009 θα διαπιστώσουμε ότι οι Ελληνικές Κυβερνήσεις στήριξαν με διάφορους τρόπους τον Απόδημο Ελληνισμό. Ιδιαίτερα δε από το 1996 ιδρύει η Ελληνική Κυβέρνηση το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, του οποίου τα έξοδα λειτουργίας του ανέλαβε εξολοκλήρου, όπως επίσης χρηματοδότησε και τις δραστηριότητες τις οποίες προαναφέραμε. Όλα για να γίνουν, εκτός των δαπανών όλα τα εκλεγμένα μέλη του ΣΑΕ εργάστηκαν εθελοντικά χιλιάδες ώρες μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Τι θέλανε άραγε από το ΣΑΕ δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί, διότι όλες οι εισηγήσεις μας για να υλοποιηθούν χρειαζόντουσαν πάρα-πάρα πολλά χρήματα. Με την αποκάλυψη τις οικονομίας από το 2010 αποδείχθηκε ότι και αυτά που γίνανε ήταν πολλά σε σύγκριση με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας, αλλά μηδαμινά σε σύγκριση με τις ανάγκες που υπάρχουν στον Ελληνισμό της διασποράς.

Το ΣΑΕ δεν κατάφερε να σταθεί αρωγός στις δύσκολες μέρες που περνά η πατρίδα μας, διότι δεν ασχολήθηκε κανείς με το βοηθητικό προς την Ελληνική πολιτεία ρόλο του, έτσι όταν παρουσιάστηκε η κρίση στην οικονομία βρέθηκε ανέτοιμο να κάνει οτιδήποτε, ούτε φυσικά, έγινε ή γίνεται κάτι από κυβερνητικής πλευράς.

Είναι καιρός ΕΜΕΙΣ οι Έλληνες της Διασποράς να μεριμνήσουμε για τα του οίκου μας, λειτουργώντας με γνώμονα το κοινό συμφέρον.

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Για κάθε αγορά προϊόντων, που πληρώνεται μέσω της κάρτας, ο φορέας Διαχείρισης της Κάρτας πιστώνεται αυτομάτως την έκπτωση και αμέσως πιστώνει τον λογαριασμό του κατόχου με το 18% του ποσού της έκπτωσης, ταυτόχρονα ο κάτοχος παίρνει ανάλογο μήνυμα στο κινητό του. Το 22% του ποσού της έκπτωσης πηγαίνει σε λειτουργικά έξοδα, το 30% στο φορέα από τον οποίο ο κάτοχος προμηθεύθηκε την κάρτα, το 14% πηγαίνει στο Εδικό Ταμείο, το υπόλοιπο 16% κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του κατόχου της κάρτας και δημιουργεί κέρδη προς όφελος του. Με αυτόν τον τρόπο ο κάτοχος της κάρτας παραμένει στο Φορέα Διαχείρισης της Κάρτας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

1)Αυτοί που χορηγούν πρώτοι την κάρτα κερδίζουν από τους επόμενους.

2) Ο χορηγός παραμένει στο εκπτωτικό σύστημα διότι προσδοκά κέρδη.

3) Οι κάρτες με την χρήση τους αποκτούν αγοραστική αξία.

4) Η ανανέωση των καρτών αλλά και η αναβάθμισή τους μπορεί να γίνεται αυτόματα.

5) Τα μέλη της χορηγικής κάρτας αποτελούν αυτόματα ένα δίκτυο.

6) Τα μέλη της χορηγικής κάρτας αισθάνονται περήφανοι διότι προσφέρουν στο έθνος των ελλήνων.

7) Καλλιεργείται η συνοχή των χορηγών γύρω από τον Φορέα Διαχείρισης, αλλά και η συνοχή των χορηγών μεταξύ τους.

Άγγελος Ασλανίδης

Β ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (απάντηση σε ερώτηση γιατί να μην παίρνει άμεσα από την εταιρεία το ποσοστό που δικαιούται ο κάτοχος της κάρτας )

Ο κάτοχος της κάρτας επιτυγχάνει έκπτωση από την επιχείρηση με την οποία είναι συμβαλλόμενος ο Φορέας Διαχείρισης. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι προφανή.

1) Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να δείξει τη κάρτα του και να πληρώσει άλλως πως ( με μετρητά, με έμβασμα, με άλλη κάρτα κ.λ.π)

2) Δημιουργούνται τεράστια έξοδα επικοινωνίας για την ανανέωση της κάρτας.

3) Θα υπάρξουν δυσκολίες στην αναβάθμιση των χορηγών.

4) Οι κάρτες δεν αποκτούν αξία.

5) Και άλλα.

Άγγελος Ασλανίδης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Οι πολιτικές κρίνονται εκ του αποτελέσματος και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει από μόνη της η εισήγηση ή η γνωμοδότηση, χωρίς έργο το οποίο είναι η αυταπόδεικτη αποτελεσματικότητα. Οι ιδέες στην Ελλάδα περισσεύουν πολλές φορές επαναλαμβάνονται ως αυθεντικές χωρίς να αναφέρονται στο γενησιουργό της ιδέας, αυτός ακούει την δική του ιδέα, ως ιδέα κάποιου άλλου χωρίς βέβαια να ζητά πνευματικά δικαιώματα. Η αυθεντικότητα είναι προνόμιο μόνο των διακεκριμένων, αλλά αυτοί συνήθως την κλέβουν από άλλους.

Το να συμβουλεύεις χωρίς να υλοποιείς γεγονότα ή να συμμετέχεις σ’ αυτά είναι σαν να δίνεις οδηγίες πώς να οδηγήσει κάποιος ποδήλατο αλλά δεν τον βοηθάς. Πολλά τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, πάρα πολλά. Στην Ελλάδα φιλοσοφούμε μετά μανίας και ενεργοποιούμαστε με μαλθακότητα ή με ευτέλεια. Εμείς πιστεύουμε ότι η Συλλογική εργασία είναι και η σοφή εργασία, για αυτό θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε διάφορες προτάσεις για να συνθέσουμε ένα ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ το οποίο θα βελτιώνεται με εισηγήσεις νέων προτάσεων. Το ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ θα έχει ως άξονες δράσεις τις συνιστώσες του άρθρου 108 του Συντάγματος και θα υλοποιηθεί με την αρωγή και σε συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, έτσι που να πετύχουμε κοινούς σκοπούς και στόχους μέσα από μια κρυφή αρμονία συνύπαρξης.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

3  +    =  9