You are currently viewing Το Αγιο Πάσχα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Το Αγιο Πάσχα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

pasxa-2014-fanari

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθη κατά τό τρέχον ἔτος ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους συρρευσάντων πιστῶν, ἀπευθύνας ἑόρτιον Μήνυμα πρός αὐτούς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ἡ πασχάλιος πανηγυρική Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Τήν ἐπί τῷ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Αἰδεσιμ. κ. Γεώργιος Teimuraz, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Charles F. Hunter, τῶν Η.Π.Α., καί κ. Serhii Kravchenko, τῆς Οὐκρανίας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Alexander Khapilov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Tατιανῆς, ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

 

Ἐν ἀτμοσφαίρᾳ πανηγυρικῇ ἐτελέσθη τήν 10ην πρωϊνήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 20ῆς Ἀπριλίου, καί ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ὡς καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντίνου.

Μετά τήν Εἴσοδον, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Rubén Tierrabanca González, Γερμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Μartin George, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, Γεωργιανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως κ. Γεωργίου Bechvaia, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Γενικοί Πρόξενοι Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, Zoran Marković, τῆς Σερβίας, Irakli Asasvhili, τῆς Γεωργίας, Igor Bely, τῆς Λευκορωσίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ludmila, καί Vaeceslav Philip, τῆς Μολδαβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Larisa, ὁ Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἕλκοντες τήν καταγωγήν αὐτῶν ἐκ Ρωσσίας, Γεωργίας, Μολδαβίας καί Οὐκρανίας. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Πατριάρχης διένειμε πρός ἅπαντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν μεταξύ πολλῶν ἄλλων προσῆλθεν εἰς ἔκφρασιν συγχαρητηρίων καί ὁ νέος Δήμαρχος Νήσων Ἐντιμ. κ. Atilla Aytaç.

* * *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχης τῆς Πόλεως, ἐπικοινωνήσας γραπτῶς τε καί τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ηὐχήθη καί συνεχάρη Αὐτῷ τε καί τῇ ἐνταῦθα ὁμογενείᾳ ἐγκαρδίως ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Πάσχα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Doug Becham, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Susan, καί τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Harold D. Hunter, ἐξ Η.Π.Α..

-Τάς Ὁσιωτ. Σοφίαν καί Diana, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀδελφότητος τῶν μικρῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ.

-Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.

– Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ἀγγελικούσην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Λονδίνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ.

– Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς.

– Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰσμήνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Δεσποίνης καί Παύλου, ἐκ Χίου.

-Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Θρᾴκης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

– Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν ἀνεψιῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. κυριῶν Δρος Ἑλένης Τραγέα καί Δρος Μαρίας Τογροῦ, Χημικοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. συζύγων αὐτῶν Παναγιώτου κ. Χατζηγιάννη καί κ. Domenico Antignano.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνου.

-Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Uğur Poyraz Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, Örkunt Ünal καί Taşkın Ünal, ἐκ Λαμψάκου (Lapseki).

– Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκούλιογλου, ἐντεῦθεν.

– Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Ἐντιμ. κ.κ. Πασχάλη καί Ἀπόλλωνος, ἐντεῦθεν.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γουγούδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Μαγλάρα, ἐξ Ἴμβρου-Ἀθηνῶν.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Servet Dik, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης Tokaçlı, μετά τῶν Εὐγεν. κ. Janet Kılınç καί κ. Μαρίας Βαρδακτσῆ.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Καρανικόλαν, ἐξ Ἴμβρου-Θεσσαλονίκης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Χαραλαμπίδην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παναγιωτοπούλου, ἐκ Γαλλίας.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δήμτσαν, Πρόεδρον τῆς «Ἀποστολῆς» ἐξ Ἀθηνῶν.

-Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνέστην Ἰωαννίδην καί Γεώργιον Γιόφογλου, ἐντεῦθεν, Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Can Başer, ἐξ Ἀτταλείας.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων, τήν Μ. Τετάρτην, 16ην Ἀπριλίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:

– Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.

– Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.

-Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν.

– Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.

– Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.

– Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

88  +    =  92