Θέμα αποζημιώσεων Ελλήνων της Ανατολής από Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Ενα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την μη απόδοση καταθέσεων σε υποκαταστήματα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης πριν το 1920  σημαντικών περιουσιών Ποντίων, Κωνσταντινουπολιτών, Μικρασιατών αναδεικνύουμε  σήμερα.

Μετά το θέμα των αποζημιώσεων απογόνων μικρασιατών για ασφαλιστήρια συμβόλαια Ελλήνων της Ανατολής με την αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία και την εξέλιξη που είχε, αυτή τη φορά έχουμε μια περίπτωση σφετερισμού των περιουσιών από Ευρωπαική Τράπεζα καθώς τα χρήματα αυτά δεν αποδόθηκαν ποτέ στους δικαιούχους ή τους απογόνους τους.

Παρακάτω δημοσιεύουμε κατάλογο ονομάτων από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας στο Γαλατά Κωνσταντινούπολης και την Σμύρνη, με την ελπίδα όσοι από σας αναγνωρίσουν κάποιο όνομα προγόνου τους, να έρθουν σε επαφή με το ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την διεκδίκηση από την Τράπεζα.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟ 1920

C. Nicolaidi

Adam Bros

Siniossoglou Ralli & Co

C. Papadaki

N.Th. Pantazopoulos

D.D. Diamandoglou

Stylianos Diamandoglou & Sons

G. & E. Enstriatiadis

Karalambo & Metras

Jean F. Kiliaridis

N. Alevropoulo

Ananiadis

Eleftheres Mavropoulo

G. Kendros

E. Poulas & C. Adrianopel

Grizagoridis Bros

D.B. Nicolaidis-Tripo

Nico Seferoglou

Gleanthis Hazzopoulo

Elias Caracoz Freres

Montias Bros

D.Th. Frangopoulos

D.G. Chaviaras

M. Vassiliadis & Co

B.M. Prinaris

N. Madjaraki, Kokinos & Co

Raphael Camhi & Sons and Demosthene R. Corpi

Nicolas Pitaris

Siroun J. Dion

Nicolas H. Demetriades

Ar. Altinalmazis & Co

Adrianople

D. Th. Thanos

S.E. Eliadis

S. Couroubakalis

Friedmann, Troyanos & Co

M. Parisis & Sons

M. Joradanides & Sons

Georges C. Theodoridis

Christos Sarropoulos

Panayotis G. Exarchos

Basile C. Malatakis

Th. Frangatos

H.C. Chryssostomos, Nicolas Metzes & Haralambos Metzes

Christo Savaides & Sava Haralambiades

Joseph Notrica – Rhodes

Jean Abazoglou ???

C. Elefteropoulo Bros

Photios L. Viris & Sons

P.A. Callinicos

Alexandre S. Christodoulides

Th.E. Vitoulia & Sons

M.G. Cladoyeni & M. Azioti

Georges Goussopoulo

J. Pingopoulo & Co

Panteli Matritides

Nicolas J. Syrmas

N. Nicoglou Bros

S. Vassiliades & S.G. Papazoglou

Thedoridi Bros

Issakides Christo

C. Stelianides

Abraham Mayorkas

D. Lambrides

P. Seitanides

Stefanos H.A. Efthides

C. Petzalis & El. Dounias

N.A. Kyriakides

P. Xanthopoulo & D. Vattis

Constantin Ivrakis

N. Camilieris & Co

Georgiades & Tchaoussoglou

C. Myrodis & Bros

D.M. Tsongopoulo

Toumpouli Bros

D. Sakellarides

Evdhokios Hadji Simeionidi

N.A. Kyriakides

Andovalloglou Bros

K.B. Joannides

G. Capayannides – Trabizon

Antoine Siderides – Pera

G.P. Papazoglou

J. Petrochiles & Sons

Hadji Janni Papadopoulo

Dr. Koufis & Co

Jean Altizoplou

A.J. Anagnostopoulo

Fotis G. Movroghenis & Co

Hadji Andoniou Bros

A.G. Dhimopoulo

Paul C. Paleologou

Jean A. Louizos

Georges Caloumenos

Styl. Kaneleas

Nicolas Tantiras

Jean Chiliades

Eang. Chr. Evangelinos

Pavlides & Mouratis

G. Pestamozoglou Sons

G. & J. Georgiades

N. Camilieris & Co

Portocaloglou Sons

Dom. Dandoria – Pera

Antoine M. Panopoulos

Eust. S. Sapoundjakis

Andavalloglou Bros – Samsoun

J.M. Kazazis- Edramid

Viktor A. Demetriades

Socrate Th. Cosmides

Ch. Patrikiades Sons

I.S. Pavlides & Sons

D.A. Caldis & Co

Ap. Anastassiades

Donas & B. Vayakis – Pera

Sarropoulo & Margaritoff

Pascalides Bros

A.D. Zachariades

Siniossoglou & Asquitides

N. Camilieris & Co – Pera

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟ 1920

E.N. Aidinopoulo

Pol. Vidori

Evanghelinos & D. Tantiras

M.H. Politi

Basile Stephanides

Efstratiou Faipeas

S. & E. Elliades

M.G. Zangrides

Pericles Paleologou

Euuripedes Caloumenos

Mouzalis

C. Gasparis & Co

Gregoriou Bros

J. Stamatiadhis

I.G. Tozakoglou

J. Tsintsinis

Pandeli D. Cassapoglou

H. Georgiades & Co

P.A. Melacopides

S.B. Stampadopoulos & Co

N.J. Papazoglou

Basile N. Pappadopoulo

Nicolas Hadji Nicolaides

C. Veropoulo

Vrassidas Faippeas

Costas M. Souyouldjoglou

C. Georgiades & Sons

Pavlides & Mouratis

Eustratios Hodja Gabriloglou Bros

Ippocrate Kiokpassoglou

Katsanopoulo Bros

Pan. H. Nicolaides

N. Joakmidis

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  66  =  67