Νέο ΔΣ του Συλλόγου Κιζδερβενιωτών Μικρασιατών Ν. Ροδόπης

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 3ης Οκτωβρίου 2021, στην πρώτη συνεδρίασή του, την 8η Οκτωβρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα…

0 Comments