Μετά το 1922: η παράταση του διχασμού

Το βιβλίο αυτό του Γεώργιου Μαυρογορδάτου, αποτελεί συνέχεια εκείνου με τον τίτλο "1915: Ο Εθνικός Διχασμός" και καλύπτει την περίοδο του Μεσοπολέμου, μέχρι το 1940. Παρά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο…

0 Comments