Μια Κυριακή το χρόνο μπορούμε να είμαστε κανονικοί Μικρασιάτες και όχι μόνο του Facebook…

Για μια φορά το χρόνο μπορούμε, οι Μικρασιατικοί Σύλλογοι  τουλάχιστον της Αθήνας, αφού εδώ πραγματοποιούνται οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης, να συμμετέχουμε και να συναντιόμαστε, τιμώντας τη μνημη των παπούδων μας.…

0 Comments