Από τη Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάννης. Διαδικτυακή διημερίδα από το ΕΑΠ

Με το παρόν μήνυμά μας, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Διημερίδας, Καθηγητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:  Καθηγήτρια Αθανασία Μπάλτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Μπολιάκη Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος…

0 Comments