Μικρά Ασία 1922 – 100 Χρόνια Ασβεστης Μνήμης. Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης

Μικρά Ασία 1922 - 100 Χρόνια Ασβεστης Μνήμης. Κεντρική Φωτο-  Προσφυγόπουλα (1927) στο Κίρτσοβο (Καρυδοχώρι) του Νομού Σερρών (Από το Πρόγραμμα - Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης -  αφιερώματος στον Μικρασιάτη συγγραφέα…

0 Comments