Ο ελληνικός αθλητισμός στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1922

Ο ελληνικός αθλητισμός στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη     (19ος αιώνας-1922). Οι Ελληνορθόδοξοι κάτοικοι της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης ανέπτυξαν αθλητική δραστηριότητα από το τελευταίο τέταρτο του 19ου…

0 Comments