Ο πέριφημος αγγειοπλάστης του 20ου αιώνα Ιωσήφ Κιολόγλου (Κιόρογλου)

Ένα άρθρο του : Χαρίτωνος Ε. Φραγκούλη ( στοιχεία : Δ.ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ). Ικόνιο , Σύλλη 1911 .Μια παρέα μικρών παιδιών, παίζει ανέμελα στον πάνω μαχαλά, (η της Αγίας Κυριακής ) το…

0 Comments

Ο χορός Κιόρογλου

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Ένας χορός των προσφύγων από τη Μικρά Ασία Ο Κιόρογλου είναι χορευτικός σκοπός σε πεντάσημο ρυθμό (2+3), γνωστός στους αγροτικούς πλη­θυσμούς της Μικράς Ασίας, που μεταφέρθηκε από τους πρόσφυγες…

0 Comments