Στη γέφυρα του Γαλατά. Η Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα

Η γέφυρα διασκελίζει έναν στενό κόλπο [...] που χωρίζει τις δύο παλιότερες γειτονιές και ταυτόχρονα και τα δύο πνεύματα μέσα σε τούτη την πόλη: η νότια πλευρά είναι συντηρητική και…

0 Comments