Χάρτης της σύγχρονης Σμύρνης, με αποτύπωση των μνημείων και των περιοχών, της προ του 1922 εποχής της

Ένα από τα στοιχεία που κυρίως αποζητούν οι Έλληνες επισκέπτες στη σύγχρονη  Σμύρνη είναι oι θέσεις όπου έστεκαν τα ιστορικά εκείνα μνημεία της ακμαιότατης ελληνικής κοινότητας πριν την καταστροφή της…

0 Comments