Παραμονή Χριστούγεννα στο Αιβαλί – Φώτης Κόντογλου

Κρύο τάντανο ἔκανε, παραμονή Χριστούγεννα. Ὁ ἀγέρας σὰ νά ῾τανε κρύα φωτιὰ κι ἔκαιγε. Μὰ ὁ κόσμος ἤτανε χαρούμενος, γεμάτος κέφι. Εἶχε βραδιάσει κι ἀνάψανε τὰ φανάρια μὲ τὸ πετρόλαδο.…

0 Comments