Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Φαλτάιτς στη Μικρά Ασία

Αγνωστες πτυχές της Μικρασιατικής τραγωδίας μέσα από την πολύ σημαντική μαρτυρία του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Φαλτάιτς από το μέτωπο της Μικράς Ασίας αλλά και μέσα από το αδημοσίευτο προσωπικό του αρχείο,…

0 Comments