Θέμα αποζημιώσεων Ελλήνων της Ανατολής από Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Ενα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την μη απόδοση καταθέσεων σε υποκαταστήματα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης πριν το 1920  σημαντικών περιουσιών Ποντίων, Κωνσταντινουπολιτών, Μικρασιατών αναδεικνύουμε  σήμερα. Μετά το θέμα…

0 Comments