Πρόλογος στο βιβλίο του Κ. Λούρμπα “Οι Μικρασιάτες της Γαστούνης”

Θεοφάνης Μαλκίδης Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   Πρόλογος στο βιβλίο του Κ. Λούρμπα "Οι Μικρασιάτες της Γαστούνης" και μέρος της ομιλίας στην παρουσίαση του…

0 Comments