Ιστορία και Ελληνοφωνία της Σύλλης Ικονίου

 Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζή, ιστ. ερ. Μικρασιατικού Ελληνισμού Σύλλη Ἰκονίου (γενική άποψη)   Περί τῆς ἱστορίας καί ἑλληνοφωνίας τῶν κατοίκων τῆς Σύλλης Ἰκονίου Ὅπως στό βιλαέτι τῆς Καππαδοκίας, ἔτσι καί σ᾿ ἐκείνο…

0 Comments