Συμπεράσματα του Συνεδρίου «Εθνική αγωνία και συναγερμός για τη Θράκη μας»

  30.3.2013 – Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Τα κύρια συμπεράσματα του συνεδρίου μπορούν να συνοψισθούν στα εξής :   Η συμβίωση του χριστιανικού και του μουσουλμανικού πληθυσμού της Θράκης μας κινδυνεύει…

0 Comments