Ο «συνωστισμός» στη Σμύρνη και η ιδιότητα του πρόσφυγα. Της Στ. Νιώτη

Η αφήγηση ιστορικών και γενικότερα γεγονότων με κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα δε αυτών που αναφέρονται σε κεφάλαια της σύγχρονης περιόδου, όπου παράλληλα λειτουργεί η ζώσα μνήμη και μαρτυρία, δεν…

0 Comments