Η «ρεστία» του Μικρασιατικού Ελληνισμού στη λογοτεχνία του 21ου αιώνα

Η Μικρασιάτισσα συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας Πόλυ Μηλιώρη, παρουσίασε ελληνικά μυθιστορήματα της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπου επιβιώνουν η αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, η νοσταλγία για τις αξέχαστες πατρίδες, ο μικρασιατικός πολιτισμός,…

0 Comments