Προσφυγικά σπίτια Μικρασιατών πάνω στο σωζόμενο Επιλιμένιο Τείχος της Χίου

Είναι αρκετές οι αναφορές που έχουμε κάνει στο ακανόνιστο πενταγωνικό σχήμα του Φρουρίου, αλλά και στα τείχη και τους επιβλητικούς προμαχώνες που το περιβάλλουν. Ελάχιστες ήταν οι φορές, όμως, που…

0 Comments