Ο Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών συμμετέχει στην 2η Πολιτιστική Συνάντηση Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα

Ο Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών συμμετέχει στην 2η Πολιτιστική Συνάντηση Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα, μιας πολιτιστικής και παραδοσιακής πολυφωνίας στην οποία συμμετέχουν πολιτιστικά σωματεία της Δυτικής Αττικής και τα οποία υπηρετούν…

0 Comments