Περιουσίες

Επείγουσα ανακοίνωση για ακίνητα Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη

Η Κίνηση πολιτών που διαμένουν στη συνοικία Τσουκουρ Μαχαλεσι, της περιοχής Τραλμπασι, μας ενημέρωσε οτι οι ιδιοκτησίες των παρακάτω Κωνσταντινουπολιτών Ελλήνων επίκειται να καταχεθούν για να κατεδαφιστούν με σκοπό την…

Διαβάστε Περισσότερα