Ο Κωνσταντινουπολίτης Λαϊκός Ζωγράφος Παύλος Μοσχάκης

Ο Κωνσταντινουπολίτης Λαϊκός Ζωγράφος Παύλος Μοσχάκης που πλησιάζει τα 95 του χρόνια. Ο κ.Μοσχάκης διαμένει στον "Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη". Η μοίρα έφερε τα πράγματα ο κ.Μοσχάκης να μην έχει κανένα…

0 Comments