Νέο ΔΣ του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γέροντα Καβάλας « Ο Διδυμαίος Απόλλων »

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γέροντα Καβάλας « Ο Διδυμαίος Απόλλων » ανακοινώνει ότι το Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ που εξελέγει κατά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010. Η θητεία του νέου Δ.Σ είναι διετής και η σύνθεση του έχει ως εξής

(περισσότερα…)

0 Comments