Κυριάκος Καλαϊτζίδης. Από το βυζαντινό ψαλτήρι στη Μασσαλία

Ο συνθέτης και ουτίστας Κυριάκος Καλαϊτζίδης μιλάει για το έργο τού Εν Χορδαίς, του συνόλου παραδοσιακής μουσικής που ίδρυσε το 1993 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα είναι περιζήτητο στην Ευρώπη Με…

0 Comments