Το Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής και τα Μικρασιατικά Κειμήλια

Η δημιουργία του Μουσείου, που να αγκαλιάζει ολόκληρο τον Ελληνισμό της Ανατολής είναι αίτημα τωνπροσφυγικών φορέων για περισσότερα από εξήντα χρόνια. Η ανάγκη και η σημασία δημιουργίας του Μουσείου έχουν…

0 Comments

Ερώτηση στη Βουλή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη δημιουργία Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής

Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να γίνει Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής · Στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας Την ίδρυση Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής ζητάει με…

0 Comments