Αποδοχή της Οι.Ομ.Κω ως μέλους στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ( 7 Φεβρουαρίου 2012) Η Επιτροπή ΜΚΟ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Economic and Social Committee - ECOSOC-  United Nations) κατά την…

0 Comments