Μετακινήσεις Βλάχων στη Μικρά Ασία

Μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές μετακινήσεις που συνέβη στον Ελλαδικό χώρο ήταν η μαζική μετανάστευση βλάχικων οικισμών της Ηπείρου η οποία ξεκίνησε τον 17ο , συνεχίσθηκε τον 18ο αιώνα και…

0 Comments