Ενημέρωση και πρόσφυγες στη Λέσβο. Από την προσωπική μνήμη στο γεγονός

Ο τελευταίος χρόνος αποτέλεσε, ίσως, μία από τις δυσκολότερες περιόδους της επαγγελματικής μου ζωής. Τα προσφυγικά κύματα που έσκασαν βίαια στις ακτές της Λέσβου άσκησαν σε όλους εμάς, που έπρεπε…

0 Comments