Σεμινάρια Μικρασιαστικής Ιστορίας Ενωσης Μαγνησίας Μικράς Ασίας

Σεμινάρια Μικρασιαστικής Ιστορίας: 23-11-2013. Ο Κορυδαλλιώτης Ιστορικός, Πανεπιστημιακός Δάσκαλος, Συγγραφέας κύριος Κώστας Μπαρμπής, αποτελεί τιμή για τον Κορυδαλλό. Συγκλόνισε  το Σάββατο με την εισήγησή του για τον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα…

0 Comments