Δωριέων Εξάπολις : Κνίδος ή Στάδιον ή Τριόπιον

 Η Κνίδος ή Στάδιον ή Τριόπιον υπήρξε αποικία των Λακεδαιμονίων στο ακρωτήριο Τριόπιο της Καρικής χερσονήσου, χτισμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος στη Μικρά Ασία και κατά το υπόλοιπο μέρος αυτής…

0 Comments