Ανακοίνωση ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ για την Αναγνώριση ως Ανεξάρτητου Ευαγούς Ρωμαίικου Ιδρύματος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σταυροδρομίου

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Ανακοίνωση 16-11-2011 Για την Αναγνώριση ως Ανεξάρτητου Ευαγούς Ρωμαίικου Ιδρύματος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σταυροδρομίου Το ΔΣ της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ έχοντας ενημερωθεί για την απόφαση του Συμβουλίου της Γενικής…

0 Comments