Σμύρνη, εμπορικό σταυροδρόμι Ανατολής – Δύσης

  Μία μικρή ιστορική αναδρομή για τη Σμύρνη κρίνεται απαραίτητη για να δούμε τις ιστορικές μεταβολές με επίκεντρο το λιμάνι της με έμφαση στους μέσους χρόνους επειδή συνδέονται περισσότερο με…

0 Comments