Παμβουρλιωτική Ενωση, το “Σωματείο του Τρόμου”

Ετσι αποκαλούσαν την "Παμβουρλιωτική Ενωση" οι Μικρασιάτες και οι ντόπιοι Ελληνες, θέλοντας να εξάρουν τη δυναμικότητα και το θάρρος των μελών και στελεχών της. Το Σωματείο ιδρύθηκε στα τέλη του…

0 Comments