Της Αγιά Σοφιάς. Θρήνος της Αλωσης

Θρήνος για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια, σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι, μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες, κάθε…

0 Comments