Το ημερολόγιο του στρατιωτικού μου βίου. Μικρασιατική εκστρατεία 1920-1922

Βιβλιοπαρουσίαση Θεόδωρος Κιακίδης Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης 2010. Η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή καθώς και η έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, αποτελεί μία μεγάλη τομή στη σύγχρονη ελληνική…

0 Comments