Θεοφάνεια 2020 Σμύρνη

Και φέτος ο εορτασμός των Θεοφανείων και η κατάδυση τιμίου σταυρού στην προκυμαία της Σμύρνης

Καὶ φέτος ὁ ἑορτασμὸς τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν Ἁγ. Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου καὶ ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης Μὲ ἱκανοποίησιν ἀνακοινοῦται ὅτι κατόπιν…

Διαβάστε Περισσότερα