Ερώτηση στη Βουλή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη δημιουργία Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής

Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να γίνει Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής · Στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας Την ίδρυση Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής ζητάει με…

0 Comments