Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821

Το βιβλίο του Τάκη Α. Σαλκιτζόγλου «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821. Η συμβολή των Μικρασιατών στον εθνικό αγώνα» (έκδοση ΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) θα παρουσιάσει η ΄Ενωση Σμυρναίων. τη…

0 Comments