Εκδήλωση στη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή της εκκλησίας του Βυζαντίου

Η Ενωσις Κωνσταντινουπολιτών που την συναποτελούν τα σωματεία Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας μαί με τα συστεγαζόμενα Σωματεία Μεγαλοσχολιτων, Ζωγραφειωτών, Κεντρικιάδων και Γαλατιανών σας προσκαλούν στην…

0 Comments

Κοπή Βασιλόπιτας της Ενωσης Κωνσταντινουπολιτών

Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών και τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών & Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας Σας προσκαλούν την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. στην…

0 Comments