Εμμανουήλ Θεοδωράκης

Ο Βενιζέλος, η Σμύρνη και η αρχή του κακού…

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ* «Η Ελληνική Κυβέρνησις συναισθάνεται ότι αν εις τας διώξεις των Μικρασιατών αδελφών μας δεν δοθή ταχύτατα τέρμα, το Κράτος το Ελληνικόν δεν είναι δυνατόν να απίδη εις την…

Διαβάστε Περισσότερα