Ελληνιστική Μικρασία

Από το Αιγαίο ως τον Καύκασο 334-31 π.Χ. Sartre Maurice Εκδόσεις Πατάκη Απελευθέρωση από τον περσικό ζυγό για τους μεν, αλλαγή κυριαρχίας για τους δε: Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου άλλαξαν…

0 Comments