Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Ημερίδα: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861 – 1922) Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία

Οι Σύνδεσμοι Μεγαλοσχολιτών, Ζωγραφειωτών, Ζαππίδων, Kεντρικιάδων και Ιωακειμειάδων, που εδρεύουν στην Αθήνα και οι Σύνδεσμοι Αποφοίτων Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, Ζωγραφείου, Ζαππείου και Ιωακειμείου που εδρεύουν στην Πόλη σάς…

Διαβάστε Περισσότερα