Παρουσίαση βιβλίου για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως

Παρουσίαση βιβλίου για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως Στην 160ή επέτειο της ίδρυσης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, εκπληρώνοντας το ιστορικό χρέος του με την έκδοση…

0 Comments

Εκδοση Βιβλίου: Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861 – 1922)

Στην 160ή επέτειο της ίδρυσης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ), ο πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπληρώνει το ιστορικό χρέος του με την έκδοση του συγγράμματος του καθηγητή Γιώργου Α. Γιαννακόπουλου,…

0 Comments

Επιβεβαιώθηκε η Ύπαρξη των Χειρόγραφων Αρχείων του Ελληνικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στην Άγκυρα στο Τουρκικό Ίδρυμα Ιστορίας

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια των πολλών θεμάτων που έχει θέσει προς τις αρχές της Τουρκίας, με ακηδεμόνευτο τρόπο, έχει απαιτήσει από την Κυβέρνηση της Τουρκίας την αποκατάσταση της…

0 Comments

Ημερίδα: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861 – 1922) Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία

Οι Σύνδεσμοι Μεγαλοσχολιτών, Ζωγραφειωτών, Ζαππίδων, Kεντρικιάδων και Ιωακειμειάδων, που εδρεύουν στην Αθήνα και οι Σύνδεσμοι Αποφοίτων Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, Ζωγραφείου, Ζαππείου και Ιωακειμείου που εδρεύουν στην Πόλη σάς…

0 Comments