Βιβλιοπαρουσίαση: Από τη Σάντα του Πόντου στο Αετοχώρι του Εβρου

    Ευσεβία Γεωργιάδου- Θεοφάνης Μαλκίδης       Συμβολή στην έρευνα για την εγκατάσταση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο.   Πολιτιστικός Σύλλογος Αετοχωρίου «Η Σάντα»   Αετοχώρι Έβρου 2012…

0 Comments