Μια άγνωστη αναφορά του Δημήτριου Μοσχονησιώτη, πρωταγωνιστή της Αλωσης του Παλαμηδίου

Τάκη   Α.  Σαλκιτζόγλου Στα  Γενικά  Αρχεία  του  Κράτους     σώζεται  μια  αίτηση – αναφορά  του     Δημητρίου  Μοσχονησιώτη,  που  πρωτοστάτησε  μαζί με  το Στάϊκο  Σταϊκόπουλο κατά τις  ιστορικές  ώρες της  άλωσης  του …

0 Comments