Δήμος Κρωπίας

Συμαυλία: Από τα Μεσόγεια στην Μικρασία

Νίκος και Γιασεμή Σαραγούδα: Η μουσική πορεία τους Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012 ωρα 21:00 Σφήττεια 2012 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Κρωπίας Θέατρο Δεξαμενής