“Δικαίωμα στη λήθη vs Δικαίωμα στη μνήμη” στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας

Από το 2013 προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο Οδηγίας, το οποίο επιβάλλει τη μαζική διαγραφή ή ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων από τα αρχειακά τεκμήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιστορική…

0 Comments