Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο

Σεμινάρια:Τα Αρχαία Κείμενα και η Γλώσσα των Προγόνων από το Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο

«Τα Αρχαία Κείμενα και η Γλώσσα των Προγόνων». .….Πές μου καλέ διαβάτη , περνάει ο κόσμος καθώς πριν, τρέχ’ η ζωή σαν πρώτα, φωτίζει ο ήλιος καθώς πριν την ακουσμένη…

Διαβάστε Περισσότερα